Hoppa till sidans innehåll

Idrottsplatser


Bjers hage, Roma 1928-1932

Den första planen som den nybildade föreningen IF Roma Viljor kom att nyttja var Bjers hage, en plats som låg alldeles bakom Ejmunds såg. Här spelades fotboll och utövades även allmän idrott. Den första fotbollsmatchen spelades en skön majsöndag, och som sig bör så kom motståndarna från Vänge, dock inte IK, enär den klubben bildades först några år senare. Roma avgick med segern, och siffrorna skrevs till 3 – 0, dock har det inte varit möjligt att få fram vilka som var målskyttar. Den 22 juli 1928 så arrangerades föreningens första klubb-

Mästerskap i allmän idrott, varvid kan nämnas Olof Anderssons 12,0 på 100 m, även om i verksamhetsberättelsen står att läsa ”planens lutning gav en viss fördel”. Klubbmästare i höjdhopp blev Karl-Gustaf Lindh på höjden 1,50. Här står det att läsa ”någon ribba fanns inte att uppbringa, varför ett snöre med stenar i ändarna nyttjades.

Tillströmning av ungdomar, vilka ville vara med på olika aktiviteter, var så stor så att styrelsen fick gå in och fördela tiderna enligt, fotbollen tilldelas tisdagar, torsdagar och söndagar, övriga kvällar tilldelades den allmänna idrotten.

Förutom att planen lutade något, så höll den inte minimimåtten för fotbollsplan, varför föreningen redan de här första åren var ute och sökte andra alternativ

 

Kvarnbacken 1932 – 35

Plan för främst fotboll, den låg vid stora allén ner mot Kungsgården, och omedelbart väster om järnvägen in mot Visby.

 

Betlehem 1936 – 1951

Frågan om att få möjlighet att anlägga en idrottsplan i Lärkparken, tycks bli svårlöst, den fotbollsplan som anlagts på Kvarnbacken var inte av den kvalitén att man ville satsa vidare för utbyggnad till en rationell idrottsplats. Arrendatorn på Kungsgården erbjöd ett område vid Betlehem. På det erbjudandet nappade man.

Själva namnet Betlehem är svårt att förklara, klart är dock att det redan på 1600 talet var namnet på de torp som fanns i området. Torpen var bebodda till långt fram på 1920 talet.

Platsen låg öppet, och det var åker som utan större planering besåddes, och planen ansågs i speldugligt skick till säsongen 1936, varför Roma IF åter anmälde ett lag i seriesystemet.

Den första matchen spelades i juli samma år, för motståndet svarade Träkumla.

Resultatet i matchen blev 1 – 1, och det första målet på den nya platsen gjordes av Romas Nils Pettersson. Romas laguppställning i den matchen:

                                                 Ebbe Lindberg

                        Gabriel Larsson                     Ivar Lindh

     Nelker Andersson              Allan Lyander             Arne Ekström

                              Bengt-Arne Lindh     Malte Lyander

Nils Pettersson                    Birger Möllerström                    Lennart Nilsson

 

Något nät i målen fanns inte vid den här tiden, varför det förmodligen hände mer än en gång att bollen passerade mellan stolparna, omöjligt för domaren att upptäcka. Först 1939 fattades det beslut om att förse målen med nät, varför man inköpte ett grovmaskigt hönsnät för montage.

I kassaboken står att domaren erhöll 5 kr och 80 öre, för denna summa så hade han att döma först en B-lagsmatch, därefter en A-lagsmatch. Domaren kom från Visby och summan inkluderade även tågresa II klass tur och retur.

Fotbollsplanen var ganska hård då bevattningssystem saknades. Den var också ganska tuvig, någon klippare fanns inte att tillgå, utan den delen sköttes med lie.

Efter det att gräset var slaget så kritades planen, varefter det var klart för match.

Omklädningsrummet utgjordes av en barack man erhållit från sockerbruket, den minnesgode kan dra sig till minnes ett stort runt hål på ena väggen. Detta hål hade varit ingångshål för vattenledningar på barackens föregående plats.

Någon dusch eller vatten från en varmvattenskran fanns inte att tillgå, hygienfrågan löstes med att man transporterade vatten (kallt) i två stora transportkärl, varefter tvagning skedde i handfat. Ofta så klagade främst stadslagen över denna ordning, vid ett tillfälle så blev det insändare i gotlanspressen om förhållandet. En av klubbarna från Visby gästade Betlehem med såväl a- som juniorlag. Först spelades juniormatchen, därefter seniormatchen, när de äldre spelarna skulle hämta sitt tvättvatten, så var vattnet näst intill slut. I transportkärlen fanns förutom lite vatten, mest lera och gräs. Ovanstående faktum föranledde en del hätska insändare med diverse beskyllningar. Efter en tid så kom det fram, att det var visbyföreningens juniorer som plaskat omkring i transportkärlen.

En annan minnesbild som finns kvar från omklädningsrummet, är den i ena hörnet inredda dobbningsplatsen. Skorna var viktiga i fotboll, och att läderdobbarna satt på plats var inte minst viktigt.

I 1951 års seriefinal mellan Roma IF och IF Gute på Betlehem så segrade Roma med 2 – 0. Som orsak till förlusten angav Gute, den fördel som Roma hade haft av att känna till alla tuvorna. Dock kom Gute att ändå tilldelas segern, eftersom Roma faktiskt hade haft en spelare som inte var spelklar.

Även allmän idrott utövades på Betlehem varvid måste nämnas de av Curt Svensson satta noteringarna, i stavhopp 3,20 vilket under flera år var gällande gotlandsrekord, samt i spjut 55,65 från 1939. Det sistnämnda resultatet gäller ännu idag som klubbrekord för Roma IF  

 

Lärkparken 1951 – 

När Lärkparken invigdes den 7 juli 1951 så stod en idrottsplats färdig, som faktiskt började att planeras redan 1932. Anledning till att det tog så lång tid var flera, men främst berodde det på ägarbyte, andra världskriget och att det krävdes en enormt stor arbetsinsats. När föreningen 1934 utfört ett dräneringsarbete, så vände man sig till Roma kommun för ett ekonomiskt bidrag. Svaret från kommunen var föga upplyftande, ”eftersom arbetet redan var färdigt, så finner Roma kommun ingen anledning att bidra med några pengar”.

Enligt den första planritningen från 1932, så skulle planen ligga i öst – västlig riktning. Denna lösning ändrades dock omkring 1947 till nord – sydlig riktning. Nu hade man lyckats komma överens med Flygförvaltningen om ett tioårigt arrende. Ett arrende som man hade vissa förhoppningar om att få förlängt till att gälla under en avsevärt längre period, eller att genom köp få förvärva marken. Osäkerheten gjorde dock, att man i detta läge inte gjorde några större investeringar. I planerna ingick en idrottsplats, där det förutom fotbollsplaner skulle anlägga löparbanor samt permanenta ansatsbanor för längd hoppgrenarna

Arbetet med att avverka framförallt de lärkträd som givit namn till området, kunde påbörjas under 1948.

Nu visade det sig att man inte skulle få mer än ett tioårigt arrende, dock med möjlighet till förlängning i femårsperioder. Denna lösning sågs alltför osäker, varför ingen större satsning på omklädningsrum mm gjordes. Frågan om omklädningsrum löstes genom att baracken från Betlehem flyttades ner till Lärkparken, samt att ytterligare ett provisorium byggdes. Vatten hade man tillgång till genom att man borrat en brunn. Vattnet användes till såväl bevattning av fotbollsplanen som till ett antal handduschar (endast kallt vatten).

Målen på huvudplanen försågs med ellipsformade målställningar och plastnät, träningsplan dock det mer traditionella fyrkantiga trävirket.

Den första fotbollsmatchen spelades den 7 juli 1951 mellan Roma och en gotlandskombination. Kombinationen segrade med 5 – 2, och det första målet gjordes av förre Romaspelaren Åke Jansson, numera Vänge IK, Romas mål gjordes av Bengt-Arne Lindh och Ove Gahne.  Efter invigningsmatchen så var spelarna inbjudna till Roma bygdegård. När begivenheterna där var slut, så hade trafikbilägaren i Roma lovat att skjutsa hem spelarna som kom från Slite. Nu var taxin upptagen av andra körningar, varför Kjell Larsson ombads att utföra transporten med droskägarens gamla T-Ford. Resan mot Slite påbörjades, när regnet började strila allt rikligare, T-Forden saknade sufflett. Man rullade vidare mot Slite, vid Vallstena så fick man dock punktering. Nu visade det sig att hjulmuttrarna inte gick att lossa, varför de redan våta Slitegrabbarna helt sonika började att promenera mot Slite. Kjell hade med hjälp av någon ortsbo lyckats med konststycket att få loss hjulmuttrarna. På med reservhjulet, och full fart på T-Forden mot Slite. Strax efter Bogekorset så lyckades Kjell komma ifatt Slitegrabbarna, och nu kunde resan efter vissa hinder fullföljas med tre mer än genomblöta spelare. Senare samma sommar så gästades Lärkparken av IK Brage, dalmasarna vann denna match med 5 – 1. Romas målskytt var Knut Lyander.

Tillkomsten av Lärkparken gjorde att allt fler ungdomar sökte sig till föreningen.

Roma IF  fotboll hade nu förutom a-, b-, junlag även ett antal pojklag i sin verksamhet.

Även för den allmänna idrotten gavs större möjligheter till att utöva sina olika grenar.  Även här växte verksamheten snabbt genom en allt bredare ungdomsverksamhet.                                                                                                    En grop fylld med sand nyttjades av såväl längd-, stav- som höjdhopparna.

Löparna fick dock även fortsättningsvis mäta upp banor på gräsmattan, och där utöva sina grenar. Det var här den blivande landslagsmannen Ingvar Lundgren började sin tävlingsverksamhet.

Idag nyttjas den naturskönt belägna platsen av varpasektionen, som lagt ner ett stort arbete på att få kastvänlig mark. Sektionen har även uppfört en egen klubbstuga i Lärkparken.

Tidigt på våren så nyttjas fotbollsplanen av ett flertal klubbar för träningsspel inför seriestarten.  

 

Ishockeybanorna på Vallgärdet 1950 – 1964

När Roma startade upp sin ishockeyverksamhet 1950 så byggdes också den första banan på Vallgärdet, en bana som i begynnelsen hade en låg sarg på långsidorna. När man sedan skottade banan ren från snö, så blev vallarna avsevärt högre än sargen. Publiken fick nu väldans roligt då det ofta hände att någon spelare efter en tackling, hamnade i en av snödrivorna.

Efter något år så svängdes banan ett ¼;s varv, och efter hand så höjdes också sargen även på långsidorna. Ishockeysäsongen bestod ofta i att spelare och ledare spolade på isen nätterna igenom, hem för att sova någon timme. Nästa dag så kunde man konstatera att vädrets makter töat bort all is. Romas första hemmamatch i seriehockeyn spelades den 17 januari 1951, för motståndet stod Visby AIK.

  

Klostervallen 1961 –

När den nya centralskolan byggdes intill Vallgärdet, så väcktes tanken på att i närområdet bygga en ny idrottsplats. Nu tillsattes en idrottsplatskommitté och arbetet med planering startade 1957. Marken som inköptes låg mellan Centralskola och järnvägen. Pengarna som användes var från överskottet som den årliga revyn gav föreningen. Alla medlemmar fick anteckna sig för arbetstimmar, en teckning som fullföljdes av nästan alla till långt fler timmar än de tecknade.

Den 3 juni 1962 så invigdes den moderna idrottsplatsen, där det förutom fotbollsplan även fanns löparbanor med ett rött tegelkross som underlag.

Omklädningsrum för såväl borta som hemmalag, där man valde en lugnare och harmonisk blå färg för hemmalaget, och en mer ilsken och upphetsande röd färg till bortalaget. Givetvis så fanns det varmvatten i duscharna nu, och moderna toaletter för såväl aktiva som publik.

Den första fotbollsmatchen spelades redan den 16 september 1961 och gick mellan Roma och Lye IF. Roma segrade med 3 – 1, och det första målet gjordes av Romas Harald Söderqvist.

Många goda resultat i friidrott presterades på den nya arenan.

1964 så kompletterades idrottsplatsen med en konstfryst isbana. Återigen så lyckades man under Olle Normans ledning samla alla medlemmar, och även många jordbrukare i Roma med omnejd. Det måste nämnas att det från beslut till färdig isbana tog 45 dagar, men enligt ett samstämmigt rykte så låg såväl rör som kylaggregat under leverans, redan före det att beslutet fattades.

Det dröjde nu inte så lång tid förrän det att Klostervallen gästades av såväl storheter inom såväl svensk som utländsk ishockey. Inför en publik på mer än 2000 personer så gjorde Roma debut i div II den  8 november 1967, och lyckan bland spelare och publik blev inte mindre av att Roma vann med 4 – 3 över Tranebergs IF. Traneberg som året innan kvalspelat till allsvenskan. Den 30 december samma år så var det dags för det första Kanadensiska laget, Drummondville Eagles att gästa Roma. Med en publik på över 3000 personer så ansågs nog målet när det gällde publik nåtts.

Idag finns det en 4 fotbollsplaner, löparbanor, längdhoppsgrop och kastring. Det senaste tillskottet är en konstgräsplan som kan användas året runt. 

Uppdaterad: 04 APR 2018 14:34 Skribent: Rickard Eriksson

Letar Ni hotell klicka på Loggan

 

Ange alt-text här.

 

 ëller ring 0498-508 30

Idrottsel från GEAB

Gotlands Skördefestival

 

Banner för SVEA 140x140

Postadress:
Roma IF
Klostervallen Romakloster
62254 Romakloster

Kontakt:
Tel: 049850835
Fax: 049850833
E-post: This is a mailto link

Se all info